17. 8. 2016

S novými stránkami jsme také aktualizovali naší mapu pokrytí. Nyní je mapa ještě více interaktivní. Po kliknutí na jednotlivé ikony získáte podrobné informace o našich páteřních bodech a nabídce kabelového připojení v jedntolivých bytových domech včetně aktuálně nabízených tarifů. Mapu budeme i nadále aktualizovat.