23. 2. 2022

Od 1.4.2022 dochází ke změně všeobecných podmínek (dále jen VOP). Tyto nové VOP jsou přístupné na https://www.futurnet.cz/archiv/smlouvy/FuturNET_VOP.pdf Ke změně VOP dochází především kvůli změně souvisejících zákonů. Dále u naprosté většiny služeb dojde k přechodu na předplacené služby. K tomuto kroku jsme se rozhodli především z toho důvodu, že u předplacené služby není nutné sepisovat smlouvu na službu čímž nám odpadne mnoho zbytečné administrativy. Ušetřený čas a finance můžeme použít jinde. Pokud s novými VOP nesouhlasíte, tak máte právo poskytované služby bez jakýchkoliv sankcí ukončit.

Aktuálně je většina služeb fakturována následovně:
měsíční fakturace - fakturováno 1. den v měsíci za minulý měsíc
čtvrtletní / půlroční / roční fakturace - fakturováno 1. den v druhém měsíci daného období (např. při fakturaci za leden - prosinec je faktura vystavena 1. února)

Od 1.4.2022 bude fakturováno takto:
měsíční fakturace - 15. den v měsíci bude vystavena faktura na následující měsíc (např. 15. dubna bude vystavena faktura za květen)
čtvrtletní / půlroční / roční fakturace - 15. den v měsíci předcházející fakturované období bude vystavena faktura za celé následující období (např. 15. dubna bude vystavena faktura za květen - červenec při čtvrtletní fakturaci

Změna fakturace bude probíhat od 1.4.2022 postupně u všech zákazníků. Z důvodu přechodu ze zpětných plateb na předplacení dojde u zákazníků s měsíční fakturací k vystavení 3 faktur v jednom měsíci (faktura za minulý, aktuální a následující). Abychom zmírnili dopad nakumulování několika plateb, bude u těchto faktur mimořádně nastavena splatnost 45 dní. U zákazníků, s delším než měsíčním fakturačním obdobím dojde pouze k posunu fakturace. Toto je nejpodstatnější změna s novými VOP. Za případné komplikace se omlouváme.

Dále bychom Vás chtěli informovat, že od 1.1.2022 došlo ke změnám v ceníku internetových služeb (většinou došlo k navýšení cen). Tento ceník bude platný pro nové přípojky od 1.1.2022. Při přechodu na předplacené služby bude u dříve aktivovaných služeb uvedena cena za danou službu platná od 1.1.2022. Tato vyšší cena bude kompenzována slevou tak aby výsledná cena zůstala stejná jako dříve. Tímto dojde ke zpřehlednění vyúčtování.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte.