Faktury za služby společnosti FuturNET, s.r.o. je možné platit několika způsoby:

 • převodem na účet 

Veškeré púdaje pro platbu převodem na účet naleznete na faktuře, která je zasílána emailem. Dále jsou faktury přístupné po přihlášení v klientské zóně.

Pokud chcete využít platbu trvalým příkazem, tak u platby uveďte pouze SS (= Vaše klientské číslo), VS (= proměnné číslo faktury) neuvádějte.

 • inkasem

Pro povolení platby inkasem je potřeba provést následující kroky:

    1. Na vašm účtu povolte inkasní platby ve prospěch účtu společnosti FuturNET - 403319104/2010 (Fio)
    2. Sdělte nám číslo Vašeho účtu, ze kterého mají inkasní platby probíhat.
 • na terminálech SuperCash

Tetnto způsob platby doporučujeme v případě, že klient je v prodlení s platbou - platba je po zaplacení na terminálu nejpozději do 30 minut propsána do našeho systému a při případném pozastavení služeb jsou služby také autmaticky obnoveny. Platbu je možné provést na jakémkoliv terminálu SuperCash.

 • PayPal
 • ve vyjímečných případech v hotovosti

Platba v hotovosti je možná po předchozí dohodě v naší kanceláři - Jašíkova 1533/4, Praha 4 - Chodov