FuturNET dříve většinu služeb poskytoval pouze na základě fakturace. Po založení společnosti FuturNET, s.r.o. jsme se nicméně rozhodli začít nově na všechny služby uzavírat smlouvy.  Poskytování služeb elektronických komunikací požaduje Zákon o elektronických komunikacích 127/2005 Sb. Náležitosti smlouvy jsou podrobně popsané v tomto zákoně §63 odst. 1. 

Po založení FuturNET, s.r.o. jsme začali vytvářet i smlouvy pro zákazníky připojené v dřívějších dobách, tito klienti, kterým poskytoval služby Mojmír Kalný, IČ 70778957 postupně obdrží "Dohodu o ukončení poskytování služeb elektronických komunikací" spolu s novou smlouvu, vedenou již na společnost FuturNET, s.r.o.

Pro vytvoření smluv požadujeme sdělení data narození / rodného čísla, které jsme dříve neevidovali a tento údaj je vyžadován do smlouvy (především u fyzických osob nepodnikajících) viz §63 odst.1. výše jmenovaného zákona. Veškeré údaje uvedené ve smlouvě jsou důvěrné a společnost FuturNET, s.r.o. je neposkytuje třetí straně pokud k tomu nejsou zákonné důvody.